PIV 0BUDYNKI MIESZKALNE

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne
 • Budynki wielomieszkaniowe
 • Budynki zbiorowego zamieszkania

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

 • Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego
 • Budynki biurowe
 • Budynki handlowo – usługowe
 • Budynki transportu i łączności
 • Budynki przemysłowe i magazynowe
 • Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej
 • Pozostałe budynki niemieszkalne

WYKONAWSTWO

 • Roboty remontowo-budowlane
 • Roboty wykończeniowe
 • Instalacje wewnętrzne i sieci zewnętrzne
 • Remonty i termomodernizacje

Jak działamy

Zaopatrujemy budowy naszych klientów

Zapewniamy doradztwo techniczne

Wybieramy optymalne technologie

Posiadamy wykwalifikowany personel

Od budynku jednorodzinnego
po realizacje wielkoobiektowe